Lansarea proiectului 2010.09.01

Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde derulează în perioada 01.05.2010-30.04.2011 proiectul „Cele 7 minuni ale Ţinutului Secuiesc”. Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin intermediul Programului Tineret în Acţiune, Acţiunea 1.2 Iniţiative ale tinerilor.


Proiectul îşi propune ca obiectiv general creşterea gradului de apreciere, vizitare şi protejare al valorilor naturale din Ţinutului Secuiesc în rândul tinerilor. Proiectul prevede realizarea unei campanii de comunicare, care contribuie la dezvoltarea unei atitudini responsabile în rândul tinerilor în privinţa protecţiei naturii şi gestionării durabile a resurselor naturale.

Campania va începe în august 2010 şi se va baza pe promovarea simultană a unor arii naturale deosebite din Ţinutul Secuiesc, bogate în resurse, cu valoare estetică şi potenţial turistic, respectiv cazuri de poluare şi supraexploatare a acestora în vederea evidenţierii consecinţelor neglijenţei în utilizarea resurselor naturale. Vom lansa o competiţie pentru alegerea celor 7 minuni ale Ţinutului Secuiesc pe pagina de web a proiectului - unde vor fi prezentate detalii despre aceste arii promovate -, astfel tinerii vor avea posibilitatea de a vota cele mai apreciate 7 arii naturale, respectiv cele mai afectate 7 arii, analizând condiţia acestora şi concluzionând cu privire la comportamentul de urmat în privinţa protejării acestor zone. Ei vor fi de asemenea încurajaţi să viziteze ariile incluse în proiect şi să contribuie la protejarea acestora cu propuneri în vederea soluţionării problemelor de mediu identificate.

Durata proiectului este de 12 luni şi va fi implementată de o echipă de 14 participanţi. Pe parcursul proiectului, aceştia vor dobândi noi competenţe şi abilităţi în organizarea şi implementarea unor proiecte de educaţie ecologică, servind ca o experienţă de învăţare non-formală pentru dezvoltarea creativităţii şi spiritului antreprenorial.

Pentru mai multe informaţii despre derularea proiectului vă rugăm să contactaţi Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde, persoana de contact Antal Imola coordonator de proiect, număr de telefon: 0740 090 173, adresă electronică: info@zoldszekely.ro.

Miercurea Ciuc, 06 iulie 2010

<< Înapoi         

Finanțatori
Parteneri media

  |